nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-22 - 2014-02-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Városi Önkormányzat köztemetőről és temetkezésről szóló 30/2005. (XII.01.) rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló 30/2005. (XII.01.) rendeletének (a továbbiakban: a rendelet) preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §


A rendelet 7. § (7) és (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Urnafülke /urnafal/ az urnasírbolt /kripta urna tárolására/ létesítése a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szabályai szerint történhet.

(8) Sírboltkripta /kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szabályai szerint létesíthető.”


3. §


A rendelet 9. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„(7) A köztemető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét, a kegyeletet, emlékezést sértő tárgyak eltávolítására az üzemeltető jogosult.

(8) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett olyan cserje, örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem nyúlik túl a sírhelyen.

Az ezt a magasságot elérő, nem gondozott növényeket, illetve az engedély nélkül a temető területére ültetett növényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. A sírokra örökzöld és lombhullató fákat ültetni nem lehet.

(9) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése a gyűjtőedényben tilos.”


4. §A Rendelet 8.§-a (1) bekezdése az alábbira módosul:

„A köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Jászapáti Városüzemeltető Kft. látja el.”


5. §


A Rendelet 2. §-ának a), b) és c) pontjai hatályukat vesztik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!