nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-26 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról

Nőtincs  község Önkormányzatának

4/2014. (IV. 26.) rendelete

az élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról
                                                                     1. §.

Napközis és felnőtt napi nyersanyagköltség    408 Ft +ÁFA

ebből ebéd    266 Ft + ÁFA

tízórai                71 Ft + ÁFA

uzsonna           71 Ft+ ÁFA                                              


Óvodai napi nyersanyagköltség                          378 Ft+ ÁFA

ebből ebéd      240 Ft + ÁFA

tízórai                 71 Ft + ÁFA

uzsonna            67 Ft + ÁFA                                            


2. §.


A  szociális étkeztetés intézményi térítési díja : 283 Ft + ÁFA 


3. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. május 1-től kell alkalmazni. A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2013. ( IV.24.) számú rendelet hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!