nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 12/2015 (IX.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 12/2015 (IX.8.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Újcsanálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015.(IX.08.) számú önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.1

(2) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés szerinti, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000.-Ft.
2.§


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az iparűzési adóról szóló 10/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet.1 Módosította a 18/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1. napjától.Csáki Lajos sk.                                                                 dr. Szabó Zoltán sk.

   polgármester                                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!