nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Hatályát veszti a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 4. § (3) bekezdése.

2. §    Hatályát veszti az R1. 5. § (4) bekezdése.

3. §    Hatályát veszti az R1. 6. § (1) , (3) és (4) bekezdése.

4. §    Hatályát veszti az R1. 15. § (1) és (3) bekezdése.

5. §    Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon – kivéve ha ez ünnepnapra esik – 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.”

6. §    Az R1. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése.”

7. §    A rendelet 2017. április 15-én lép hatályba.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!