nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-13 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.8.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról - egységes szerkezetben -

Karancsberény Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1 §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:[1]Eljárási szabályok

  1. §.


A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos eljárásban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Az adó mértéke


2.§.2


Az adó évi mértéke építményenként, telkenként, mint adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 7.000,-Ft.Adómentességek, adókedvezmények


3.§.


(1) Adómentesség illeti meg azt a magánszemélyt aki 80 éven felüli egyedül élő és egyedül álló, és aki az önkormányzat területén legfeljebb egy építmény tulajdonjogával rendelkezik,


(2) 3 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt aki 70 éven felüli egyedül élő és egyedül álló és aki az önkormányzat területén legfeljebb egy építmény tulajdonával rendelkezik.

(3) 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt aki az önkormányzat illetékességi területén telek tulajdonjogával rendelkezik.


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


a) egyedül élő: az a személy aki egyszemélyes háztartásban lakik.

b) egyedül álló: az a személy aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van.5. §.


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályba lépésével a Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2002. (IX.23.) Ör. rendelet, valamint az ezt módosító 8/2002. (XII.02.), 5/2003.(III.31.) és 13/2003.(VII.29.) Ör. rendelet hatályát veszti.
2 Módosította: 13/2012. (XI.28.) rendelet. Hatályos: 2013. január 1-től.

3 Módosította: 17/2015. (XI.13.) rendelet. Hatályos: 2015. november 14-től.
[1]

A rendelet szövegét a 16/2017 (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 13-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!