nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-01-01 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B-44/J. §-a meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §         Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/E.§               A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra jelen rendelet 5. § (2) bekezdése, 6. §-a, 8. § (1) és (2) bekezdése, 10. § (1) és (2) bekezdése, 11. §-a, 11/A. §-a nem alkalmazható.”


2. §        A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

      (2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Gyöngyöstarján, 2013. december 19.Nagy Károly

polgármester

Dr. Jakab Csaba

jegyző
Záradék:


Ezen rendelet kihirdetve: 2013. december 30.

Gyöngyöstarján, 2013. december 30.Dr. Jakab Csaba

jegyző1. melléklet a 23/2013. (XII. 30. ) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez


A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén

a) elszállított 0-5 m3 mennyiség esetén nettó 9540 Ft.

b) elszállított 5-10 m3 mennyiség esetén nettó 13950 Ft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!