nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-01-01 - 2012-01-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.



2.§


Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!