nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-12-15 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. /III.14./ rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2013. /IX.13./  önkormányzati rendelete

2013. évi költségvetéséről szóló  1/2013. /III.14./ rendelet módosításárólI.

                                                                       1.§.


A KR rendelet 3.§. (1) bekezdés helyére a következő lép


(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési bevételeket  46 070 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - intézményi működési bevételek                                               2 068 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                  9 376 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                            9 417 ezer Ft,

- önkormányzatok költségvetési támogatása                21 981 ezer Ft,

- támogatás értékű bevétel                                                        3 228 ezer Ft,

            - pénzeszköz átvétel                                                                       0 ezer Ft,


A KR rendelet 3.§. (2) bekezdés helyére a következő lép


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási összegét

52 268 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                    

- felhalmozási kiadások                                                              36 599 ezer Ft-ban,

beruházási kiadásokat                         34 213 ezer Ft-ban,

pénzeszköz átadás                                               200 ezer Ft-ban,

                        tartalék                                                             2 186 ezer Ft-ban

     - működési kiadások összegét                                                  47 015 ezer Ft-ban,

személyi jellegű kiadás                        8 447 ezer Ft-ban,

munkaadót terhelő járulékokat            2 177 ezer Ft-ban,

dologi jellegű kiadásokat                               10 144 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatása                          5 813 ezer Ft-ban,

támogatásértékű működési kiadás                 13 807 ezer Ft-ban,

működési célú pénzeszköz átadás                     259  ezer Ft-ban,

működési tartalék                                           6 368 ezer Ft-ban


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                        Felhalmozási célra:                                      0 ezer Ft

                        Működési célra                                  10 362 ezer FtA költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitel, kölcsön felvétele

                        Felhalmozási célra:                               27 182 ezer Ft

                        Működési célra                                           0 ezer Ft


Finanszírozási bevételek összesen:               37 544 ezer Ft


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2.§.

A KR rendelet 4.§. helyére a következő lép


A 1.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza

A KR rendelet 6.§. helyére a következő lép


A 1.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


A KR rendelet 7.§. helyére a következő lép


A 1.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


A KR rendelet 8.§. helyére a következő lép


Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.  


A KR rendelet 11.§. helyére a következő lép


Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. számú melléklet tartalmazza.


A KR rendelet 12.§. helyére a következő lépAz önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
III.

Záró rendelkezések
E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Völgyi Péter                                                                           dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                 jegyző


Kihírdetve: 2013. szeptember 13.                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelet
53.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!