nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el


1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 59.873.619 Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 59.873.619 Ft-ban állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat a kiadások között 6.700.318,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 8 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

- Önkormányzat 2 fő

- a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 fő (8 órás)

- rehabilitációs foglalkoztatott 1 fő (6 órás)

állapítja meg a képviselő-testület.”


4.§.

A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Hegyiné Böröcz Adél Fintáné Dóra Mária

jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve:

Malomsok, 2018. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv mellékletei
74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!