nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-26 - 2017-10-15
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.24.) ÖKT rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 1/2015. (II.24.) ÖKT. rendelete a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 39.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint  módosul:

 39.§.(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátásáról a Lovászi polgármester gondoskodik más jegyző helyettesítésre való felkérésével vagy a közös önkormányzati hivatal – a jegyzői feladatok ellátására előírt végzettséggel rendelkező köztisztviselője – megbízásával.


Záró rendelkezések

2.§.

Jelen rendelet 2016. október 26-án lép hatályba.


Tornyiszentmiklós, 2016. október 24.Végh László                                                               dr. Hercz Judit

polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetve: 2016. október 25.


dr. Hercz Judit

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!