nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

                                Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


            8/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete


            az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, orvosi, fogorvosi ügyeletre és az iskola-egészségügyi ellátásra.

2.§

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat ellátó területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata, Dobri Község Önkormányzata, Tormafölde Község Önkormányzata közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A háziorvosi körzet székhelye: Tornyiszentmiklós, Béke utca 4.

(3) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátásához kapcsolódó  ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának feladatellátásában a társulás tagjaként  biztosítja. Az ügyeleti ellátás helye: 8960, Lenti, Templom tér 10.

3.§

(1) A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet:

Lovászi Község Önkormányzata, Kerkateskánd Község Önkormányzata, Dobri  Község Önkormányzata, Szécsisziget  Község Önkormányzata, Tormafölde Község Önkormányzata és Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8878 Lovászi, Lakótelep 85.

(3) A fogorvosi  ügyeleti ellátásról az önkormányzat ellátási szerződés útján gondoskodik.

Az ügyeleti ellátás helye: 8900 Zalaegerszeg, Olah utca 16/D.


4.§

(1)  A területi ellátási kötelezettséggel működő területi védőnői körzet:

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata, Dobri  Község Önkormányzata, Tormafölde  Község Önkormányzata közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A védőnői körzet székhelye: 8877 Tornyiszentmiklós, Béke utca 4.


5.§

(1) Az iskola-egészségügyi ellátási körzet: Lovászi Község Önkormányzata és Tornyiszentmiklósi Község Önkormányzata illetékességi területén működő valamennyi köznevelési intézmény.

(2) Az iskola-egészségügyi  körzet székhelye: Lovászi, Lakótelep 84.


6.§

(1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 4/2002. (VIII. 07.) önkormányzati rendelete.


Tornyiszentmiklós, 2016. szeptember 26.

                Végh László

dr. Hercz Judit

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2016. szeptember 30.dr. Hercz Judit jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!