nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást         a) 804.883  E Ft

 

bevétellel


       b) 688.681  E Ft

 

kiadással


hagyja jóvá.


(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)  A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.


2. §(1)  A Képviselő-testület a beruházások és felújítások bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3)  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá.


(7)  A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
63 KB
2. melléklet
42 KB
3. melléklet
42 KB
4. melléklet
35 KB
5. melléklet
35.5 KB
6. melléklet
63.5 KB
7. melléklet
46 KB
8. melléklet
45 KB
9. melléklet
44 KB
10. melléklet
36.5 KB
11. melléklet
38.5 KB
12. melléklet
36.5 KB
13. melléklet
47.5 KB
14. melléklet
37 KB
15. melléklet
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!