nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-16 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020./VII.16./ önkormányzati rendelete Az intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló 17/2011. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újkenéz Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2020./VII.16./

önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló 17/2011. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újkenéz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1), 94. § (1), (2), valamint 147. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló 17/2011. (III.12.) önkormányzati rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki.

2.§ Ez a rendelet 2020. július 16. napján lép hatályba.

Újkenéz, 2020. július 22.

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:


Lakatos Zoltán                                                          Dr. Cselle István      

polgármester                                                                           aljegyző


  1. számú melléklet a 8/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2011. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Az étkezés intézményi térítési díjai (Ft/hó)áfa nélkül

napközis gyermekek

460

Menza

300

Óvodás gyermekek

432Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!