nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


POLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2014. (IV.30.)


r e n d e l e t e


Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról


Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


             I. fejezet


Bevételek és kiadások teljesítése


1.§


 1. Polány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés teljesítését 72.835 eFt bevétellel és 70.416 eFt kiadással, ezen belül 44.742 eFt működési bevétellel, 42.749 eFt működési kiadással, 23.689 eFt felhalmozási bevétellel, 27.667 eFt felhalmozási kiadással  az 1.  sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány megbontását működési, és felhalmozási igénybevétel szerinti megbontásban a 2/A sz. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 2/B sz. melléklet, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 2/C melléklet tartalmazza.


 1. A bevételek részletes megbontását a 3. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 5., 6. sz. melléklet tartalmazza.


II. fejezet


Az önkormányzat vagyona


2. §


 1. A képviselő-testület az  önkormányzat  2013. december 31-i mérleg főösszegét 198.668 e Ft-ban állapítja meg, melyből befektetett eszközök: 195.067 e Ft (költségvetési beszámoló 01.űrlap)- 7. sz. melléklet


 1. A forgalomképes vagyon kimutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret


3.§


 1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

                                               

III. fejezet


Pénzmaradvány megállapítása


4. §


 1. Az önkormányzatnak 2013. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a                                                     0  eFt kiutalatlan támogatása keletkezett.


 1.  A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 2.071  eFt. (költségvetési beszámoló 29.űrlap)-10.sz.melléklet


5. §

      

Áht. 118.§-a alapján előírt tájékoztatások


 1. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11.sz. melléklet tartalmazza.


6.§


Az önkormányzatnál adóelengedés nem történt, adókedvezmény adása az év folyamán összesen helyi adóknál biztosított kedvezmény címén: 0 eFt ( fő), továbbá gépjárműadónál mozgáskorlátozottak részére: 0 eFt (     fő)


7.§


Az önkormányzatnak 2013. évben uniós programmal megvalósuló beruházása nem volt.                                                                               8.§


Az Önkormányzat által működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközöket a 12. számú melléklet részletezi.


9.§


A Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit, és kiadásait mérlegszerű bontásban a 13. sz. melléklet tartalmazza.IV. fejezet


Záró rendelkezések


10. §


 1. A rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Polány, 2014. április 30.   Ellenberger Tamás                                       Göndöcs Edina

                                                  polgármester                                                   jegyzőRendelet kihirdetve.


Mernye, 2014. április 30.


                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3.2014 rendelet mellékletei
899.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!