nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-09 - 2013-08-29
Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 8/2013. (VII.11). sz. rendelettel módosított 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

                                              Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének


9/2013. (VIII.28.) sz. rendelete


Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megállapító 8/2013. (VII.11). sz. rendelettel módosított 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításárólKéthely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 8/2013. (VII.11). sz. rendelettel módosított 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:


1. §


(1)  A képviselő-testület a 2013.április 1. napjától 2013. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 395 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2013. évi költségvetésébe összesen 395 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 395 e Ft-tal, megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


(3) (

(5) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

2.§ (1) A képviselőtestület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.19.) számú önkormányzati rendelet
4. §


(1) E rendelet 2013. augusztus 28. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kéthely, 2013. augusztus 27.
             dr Lukács Zoltán                                                                    Sipos Balázs

                       jegyző                                                                             polgármester
Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:Kéthely, 2013. augusztus 28.


                                                                                                           dr. Lukács Zoltán

                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!