nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-12 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete
"Iharosberény Díszpolgára" elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete

11/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete

az „Iharosberény Díszpolgára” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről.
Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 31. cikke 2. bekezdése, 32. cikke (1) i, pontja.,  valamint   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § .


  1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azon személyek és kollektívák munkásságának elismerésére:


„Iharosberény Díszpolgára” elismerő címet alapít.


(2) Az „Iharosberény Díszpolgára” cím oklevél és plakett adományozásával történik.2. § .


  1. Az oklevelet és a plakettet a képviselőtestület adományozza együttesen. A határozatot zárt ülésen, minősített többséggel kell meghozni.


  1. Az adományozásra a képviselőtestület tagjai és bizottságai, a polgármester, intézmények és vezetői, pártok, egyesületek, egyházi felekezetek, önszerveződő csoportok tehetnek javaslatot.


3. §.


  1. Évente 2 db oklevél és 2 db plakett adható ki. Kivételes és kiemelkedő évfordulók alkalmával a tárgyévben, kiadható oklevelek és plakettek számát a képviselőtestület megemelheti.


  1.  Az oklevelet és plakettet a polgármester adja át, településszintű fórumon, vagy rendezvényen (falunap, gesztenyefesztivál) ünnepélyes keretek között. 

4. § .


  1. Az oklevelet és a plakettet vissza lehet vonni, ha az elismerésben részesített arra érdemtelenné válik.


  1. A visszavonás módjára a 2.§.(1-2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.5.§.


Az oklevelet és plakettet kapott személyekről és közösségekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.


                                   6.§.


Iharosberény Község Önkormányzatának 5/1992./V.28./ számú, „Iharosberényért” elismerő oklevél és plakett alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján elismerésben részesült személyek jogosultak az „Iharosberény Díszpolgára” cím viselésére.


7.§.


Ez a rendelet a  kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Iharosberény Község Önkormányzatának a 14/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/1992./V.28./ számú, „Iharosberényért” elismerő oklevél és plakett alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete hatályát veszti.Iharosberény, 2014. szeptember 11.Zsirmon Endre                                                                       Kálmánné Putics Zsuzsanna

polgármester                                                                           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
11-2014. rendelet Iharosberény Díszpolgára cím adományozása
54.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!