nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2014 (XII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-26 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2014 (XII.9.) önkormányzati rendelete
az ár- díj megállapításról szóló 15/2011. (XI.30.) számú rendelet módosítása

Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014. (XII.09.) számú rendelete

az ár- díj megállapításáról szóló 15/2011.(XI. 30.) számú rendelet módosítására


Pusztamonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének A.) pontjában kapott felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) és (9) bekezdésében, valamint a 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az ár- díj megállapításról szóló 15/2011. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet 3 §-a helyében a következő lép:


 1.      Óvodás gyermekek norma- és étkezési díja


nyersanyag ktsg

szülő fizet

nyersanyag+rezsi

nyersanyag+rezsi+áfa

tízórai

73

93

116

147

ebéd

151

192

241

306

uzsonna

56

71

90

114

összesen:

270

356

447

567


 1. Iskolás gyerekek norma- és étkezési díjanyersanyag ktsg

szülő fizet

nyersanyag+rezsi

nyersanyag+rezsi+áfa

tízórai

87

110

138

175

ebéd

181

230

290

368

uzsonna

67

85

107

136

összesen:

335

425

535

679


 1. Felnőtt adag ebéd ára:


Nyersanyag + rezsi (60%) + ÁFA (27%)         Összesen fizetendő:


    310        +      186      +      134        =         630


2. §


(1) A rendelet 1. paragrafusa 2015. január 1. napjával lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Pusztamonostor, 2014. december 02.Sári Ferenc                                                          dr. Voller Erika

            polgármester                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. december 09.                                          dr. Voller Erika

jegyző15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet

az ár- díj megállapításáról


Pusztamonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi szolgáltatásokért fizetendő díjakat az alábbiak szerint állapítja meg.

 1. §

Az ivóvíz és közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak

(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja:

 1. lakossági szolgáltató részére: 215.-Ft/m3+Áfa[1]
 2. Közületi és egyéb fogyasztó részére: 320.-Ft/m3+Áfa[2]
  (2) A szennyvízcsatorna szolgálati díja:
 3. lakossági használati díj: 174.-Ft/m3+Áfa[3]
 4. Közületi használati díj: 255.-Ft/m3+Áfa[4]
 5. a nem önkormányzati vízműből szolgáltatott ivóvíz használat esetén a szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díj:

ca) mérőóra felszerelése esetén a mért fogyasztás alapján fizetendő díj megegyezik az a) pontban megállapított díjjal

cb) mérőóra nélküli szennyvízcsatorna használat esetén a díjátalány összege: 1.500.-Ft+Áfa/hó

 1. szippantott szennyvíz szállítási és kezelési díj: 2000.-Ft/m3+Áfa 1. §[5]

Hulladékszállítási, kezelési és ártalmatlanítási díj


3. §[6]

 1.      Óvodás gyermekek norma- és étkezési díja

nyersanyag ktsg

szülő fizet

nyersanyag+rezsi

nyersanyag+rezsi+áfa

tízórai

73

93

116

147

ebéd

151

192

241

306

uzsonna

56

71

90

114

összesen:

270

356

447

567


 1. Iskolás gyerekek norma- és étkezési díjanyersanyag ktsg

szülő fizet

nyersanyag+rezsi

nyersanyag+rezsi+áfa

tízórai

87

110

138

175

ebéd

181

230

290

368

uzsonna

67

85

107

136

összesen:

335

425

535

679


 1. Felnőtt adag ebéd ára:


Nyersanyag + rezsi (60%) + ÁFA (27%)         Összesen fizetendő:


    310        +      186      +      134        =         630


 1. §

Hatályba léptető rendelkezések


(1) A jelen rendeletben foglalt díjtételeket 2012. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet életbelépésével a 15/2010 (XII.01)sz rendelet 1 §, 3 § hatályát veszti.
[1]

Módosította a 11/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. január 1.

[2]

Módosította a 11/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. január 1.

[3]

Módosította a 11/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. január 1

[4]

Módosította a 11/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. január 1

[5]

Hatályon kívül helyezte az 1/2012 (I.26.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította a 11/2014.(XII.09.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. január 1


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!