nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-16 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról.

Újkenéz Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2020.(VII.16.)

önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról.


Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről az 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdése k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodás végrehajtását

                                 175 094 761,- Ft bevétellel

                                 160 310 854 ,- Ft kiadással

                                   14 783 907,- Ft pénzmaradvánnyal

                                jóváhagyja.


2.§ A Képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2.1-2.8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 2019. évi teljesítését a 3.1-3.2 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli és kívüli pénzeszközátadásainak 2019. évi teljesítését a 4.1-4.4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§. A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti vagyon mérleget és a 7. melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatást jóváhagyja.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felülvizsgált 2019. évi költségvetési pénzmaradványát 14 783 907,- Ft összegben jóváhagyja, amelyből 14 783 907,- Ft, kötött rendelkezésű, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

9.§ A Képviselő-testület a pénzmaradványt a 2020. évi költségvetésébe beépítette.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát - a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 980 553 135 Ft-ban állapítja meg.

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelet kihirdetve: 2020.  július 16.



Csatolmányok

Megnevezés méret
2019. évi zárszámadás
15.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!