nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-23 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.450.586 E Ft

Költségvetési bevétellel1.450.055 E Ft

Költségvetési kiadással


531 E Ft

Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2)   Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi mérlegét az 1.1. sz. melléklet, eredménykimutatását az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8. melléklet szerint fogadja el.

(3) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  6.2.; 6.3; 6.4; 6.5.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Jászapáti Városi Önkormányzat maradványlevezetését a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet 2016. május 23-án lép hatályba.


6.§


Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 13) sz. önkormányzati rendelet.


Kelt: Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19. napján megtartott ülésén.
Farkas Ferenc sk.                                                    Biróné dr. Boros Anikó sk.

 polgármester                                                                       jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet 2016. május 20. napján kerül kihirdetésre.Biróné dr. Boros Anikó

              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
9.39 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!