nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-10 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.9.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §Helyi népszavazást a település legalább 100 választópolgára kezdeményezhet.2. §E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gersekarát, 2017. augusztus 3.
       Pászthory Istvánné                                                         Kissné Mátyás Éva

polgármester                                                                        jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 9. napján megtörtént.


Gersekarát, 2017. augusztus 9.Kissné Mátyás Éva

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!