nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-03 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Iharosberény Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének

1/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról


Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32.  cikk  (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Iharosberény község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. §


A területi ellátási kötelezettség körében Iharosberény  Községi  Önkormányzat  (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


3. §


 1. A 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Iharos, Iharosberény és Pogányszentpéter községek közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
 2. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás székhelye: Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Kft. 8840 Csurgó, Soltra u. 44.


4. §


 1. A 0-18 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátása egy házi gyermekorvosi körzetben történik. A Képviselő-testület a házi gyermekorvosi körzet területét Iharos, Iharosberény és Pogányszentpéter községek közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
 2. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás székhelye: Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Kft. 8840 Csurgó, Soltra u. 44.


5. §


 1. A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet megegyezik Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter és Inke községek közigazgatási területével. A fogorvosi körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
 2. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.


6.§


 1. A védőnői feladatok ellátása kettő védőnői körzetben történik, melyek területe megegyezik Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter községek közigazgatási területével.
 2. A védőnői körzetekhez tartozó települések és utcák jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
 3. Az I. számú védőnői körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
 4. A II. számú védőnői körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.


7. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet a 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

8. §


 1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egészségügyi vállalkozás útján, valamint közalkalmazottal látja el.
 2. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatai vállalkozás útján történő ellátásának szabályait, valamint az ellátási körzetek székhelyének kijelölését feladat-ellátási szerződés tartalmazza.


Záró rendelkezések

9. §


 1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Hatályát veszti Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI.26.) önkormányzati rendelete, valamint Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a védőnői körzetekről szóló 17/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete.
Zsirmon Endre sk.

polgármester


  Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                   jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. január 25.


Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző sk.


  
 


Csatolmányok

Megnevezés méret
Iharosberény 1. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!