nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 3/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Kótaj község képviselő testületének 3/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Kótaj Község Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2014.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kótaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kótaj Község Önkormányzat és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kótaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kótaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben az alábbiakat rendeli el:
1.§ Kótaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének 31.§ (7) bekezdését az alábbiak szerint módosítja


„31.§ (7)          A Képviselő-testület nyilvános üléseiről és zárt ülésről a képviselő-testület külön eseti engedélye nélkül hangfelvétel készíthető”


2.§ Kótaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének 46.§ (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja


„46.§ (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a jegyzői feladatokat  - legfeljebb hat hónapra – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportvezetője látja el.”3.§ Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


 


 Orosz Mihály                                                                                               Kocsis József

 polgármester                                                                                                   jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. május 25. 


                                                                                                                      Kocsis József

                                                                                                                           jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
SZMSZ rendele módosítása
69.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!