nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-05-13 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


 1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a jelen rendelet 4. 5.  mellékletben foglaltaknak megfelelően


  243.262 ezer forint bevétellel,

225.395 ezer forint kiadással

jóváhagyja.


 1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását jelen rendelet  A/1., A/2., A/3.  mellékletnek megfelelően fogadja el.


 1. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért egyszerűsített eredmény kimutatást nem készít.


 1. Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.


 1. Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és intézményenként a jelen rendelet 2. mellékletében, szakfeladatonként részletezve jelen rendelet 3. mellékletében, kiadásait jelen rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. Az Önkormányzat önállóan működő intézményének összesített bevételeit és kiadásait jelen rendelet 10. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat jelen rendelet 7. mellékletében foglalt részletezés szerint fogadja el.


 1. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 20.387.000 forint összegben, felújítási kiadásainak teljesítését 38.000 forint összegben hagyja jóvá a jelen rendelet 1.  mellékletében foglalt részletezés szerint.


2. §


 1. A tényleges felhalmozási bevételeket és kiadásokat, valamint a tényleges működési bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen jelen rendelet 5.  melléklete tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat vagyonáról készített tájékoztatót és egyéb feladatmutatóit jelen rendelet 11., 12., 13.  mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában az Önkormányzat tulajdonában nem volt külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz, és a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség.


 1. Az Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségeinek december 31. állományát és az évenkénti fizetési kötelezettségeket jelen rendelet 16.  mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. Az Önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát 19.292.000 forint összegben hagyja jóvá, jelen rendelet A/3 és 9.  mellékletei szerint.


 1. Az Önkormányzat a 18. mellékletében meghatározott, a jegyző által méltányossági alapon biztosított mentességet – a magánszemélyek kommunális adójából 14 személy részére – jóváhagyja. A mentesség legkisebb összege 2.500 Ft/fő a legnagyobb 20.000 Ft/fő. Magánszemélyek kommunális adójából méltányossági alapon (70 éven felülieknek, 3 kiskorú gyermeket nevelőknek) helyi rendelet alapján számított adómentesség összege 1.255.000 forint,  amely 310 ingatlant érint.


 1. Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek a 8. mellékletben meghatározott záró létszám mértékekeit jóváhagyja.


3. §


 1. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2014. évi költségvetési rendeletet módosítsa.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy az egyszerűsített beszámoló közzétételéről gondoskodjon.


 1. Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Csatolmányok

Megnevezés méret
A1-18. melléklet
233.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!