nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (III.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-09 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (III.8.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. /III.09./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2016. /III.09./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2015. /II.27./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeket 320.877 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   207.553 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          16.796 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           46.738 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        3.350 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                   44.836 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       410 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               1.194 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási összegét 357.601 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                        47.840 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        13.620 ezer Ft

felújítási kiadások                                                           33.420 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                             309.761 ezer Ft

személyi juttatások                                                           73.395 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      17.421 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 92.389 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                             7.726 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                      118.830 ezer Ft


 (3) A költségvetési hiány összegét 56.999 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 16.814 ezer Ft-ban, a működési hiányt 40.185 ezer Ft-ban állapítja meg.

  a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

      Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                                    1.329 ezer Ft

         Működési célra:                                                        33.484 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen:             34.813 ezer Ft

       Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei          6.701 ezer Ft

  b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

          Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:          7.985 ezer Ft

          Forgatási célú értékpapír beváltása:                                 7.500 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 6.701 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 6.701 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék 0 ezer Ft.


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.604 ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                40.636 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.707 ezer Ft

Kiadások:

Személyi juttatások                                                        27.538 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        7.457 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                                 7.524 ezer Ft-ban,


3.§.


A R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 50.720 ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      8.856ezer Ft

            maradvány igénybevétel e                    5.842 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadások                                                         1.168 ezer Ft-ban,

Személyi juttatások                                                       11.981 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      3.239 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                            34.332 ezer Ft-ban,


Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           

Lovászi, 2016. márciusLéránt Ferenc                                                                        dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetve: Lovászi, 2016. március 8.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
262.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!