nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-18 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.822.158.810 Ft


Bevételi teljesítéssel

1.225.034.256 Ft

Kiadási teljesítéssel


1.597.124.554 Ft

Költségvetési maradvánnyal


a rendelet tervezet részét képező mellékletek és vagyonkimutatás alapján hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi mérlegét az 6. melléklet, eredménykimutatását az 7.  melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §


(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban meghatározott tartalommal fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.2; 3.3., 3.4.; 3.5., 3.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) Jászapáti Városi Önkormányzat maradványlevezetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

f) Az önkormányzat 2017. évi pénzkészletének alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

g) Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá

h) A vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatókat a 2. tájékoztató tábla mutatja be.

i)  Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

j) Jászapáti Városi Önkormányzat alkalmazásában állók létszámának megoszlását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 1.597.124.554 Ft összegben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §


Ez a rendelet 2018. május 18-án lép hatályba.


7.§


Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2017. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
Címrend
330.33 KB
1_melléklet
1.79 MB
2.1_melléklet
400.65 KB
2.2_melléklet
378.12 KB
3.1_melléklet
1.42 MB
3.2_melléklet
587.25 KB
3.3_melléklet
553.93 KB
3.4_melléklet
586.52 KB
3.5_melléklet
617.12 KB
3.6_melléklet
580.08 KB
4_melléklet
188.64 KB
5_melléklet
299.97 KB
6_melléklet
1.48 MB
6.1_melléklet
233.11 KB
6.2_melléklet
190.82 KB
7_melléklet
486.15 KB
8_melléklet
190.6 KB
8.1_melléklet
216.12 KB
9_melléklet
150.05 KB
10_melléklet
2.85 MB
11_melléklet
320.91 KB
12_melléklet
147.03 KB
13_melléklet
254.97 KB
14_melléklet
317.65 KB
15_melléklet
257.57 KB
16_melléklet
208.71 KB
17_melléklet
309.54 KB
18_melléklet
442.76 KB
19_melléklet
206.95 KB
20_melléklet
208.25 KB
1_tájékoztató
1.33 MB
2_tájékoztató
264.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!