nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.29.) rendelete
Hatályos:2016-04-30 - 2017-03-26
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.29.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása


2.§(1) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                   621 802 e Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 001 803 e Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 1 027 722 e Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                    621 802 e Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 001 803 e Ft módosított kiadási előirányzattal

             953 946 e Ft tényleges kiadással


             fogadja el és hagyja jóvá.


(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.-3.6., 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 15. melléklete tartalmazza.


(4)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6)  Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(7)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13.,14. melléklete tartalmazza.


3.§(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2015. évi maradványát 73 777 eFt-ban   állapítja meg és hagyja jóvá. A pénzmaradványt terheli – 2016. évi költségvetési   rendeletünknek megfelelően - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez forrásként igénybe vett  36 939 eFt   összegű előző évi maradvány.


(2)  A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.


4. §


(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


5. §


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                                                                        Majoros János    s.k.                                                                     Tóth Ábel

        polgármester                                                                    jegyző távollétében:

                                                                      Virágné Bordás Erzsébet  s.k.

                                                              aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.27 KB
2. melléklet
18.78 KB
2.1.-2.4. melléklet
11.2 KB
2.5.-2.7. melléklet
11.95 KB
3. melléklet
16.1 KB
3.1.-3.6. melléklet
11.38 KB
4. melléklet
14.97 KB
5. melléklet
13.62 KB
6. melléklet
12.62 KB
7. melléklet
11.46 KB
8. melléklet
14.11 KB
8.1. melléklet
13.92 KB
8.2. melléklet
14.21 KB
9. melléklet
17.09 KB
9.1.-9.6. melléklet
11.07 KB
10. melléklet
13.59 KB
11. melléklet
13.29 KB
12. melléklet
13.29 KB
12.1. melléklet
13.15 KB
12.2. melléklet
13.18 KB
13.-15. melléklet
10.94 KB
16. melléklet
45.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!