nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (IX.19.) rendelete
Hatályos:2017-09-30 - 2017-10-01
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (IX.19.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 


1.§


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:


       „ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


           

állapítja meg.”2. §


Az Ör.1.;  2. - 10.2; és 11. – 14.2. melléklete helyébe e rendelet 1.;  2. - 8.3. és 9.- 12.3. melléklete lép.3. §


Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti

                              Majoros János  s.k.                             Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                                polgármester                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
126.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!