nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagysáp község képviselő testületének 14/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-14 -tól
Nagysáp község képviselő testületének 14/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 17/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
  1. § Az R. 3 § helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) Az építményadó alapja m2-ben számított hasznos alapterülete

      (2) Az adó évi mértéke:

a) reklámhordozó esetében 0 Ft/nm/év

b) minden egyéb üzleti célt szolgáló épület, építmény, épületrész esetében: 300 Ft/ m2 /év.


  1. § Jelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
Balogh Miklós                                                                       Dr. Tarnóczy Tünde

polgármester                                                                                      jegyzőrendelet kihirdetése:

Nagysáp, 2018 november 30.


Dr. Tarnóczy Tünde

       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!