nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-01-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005. (XII.15.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005. (XII.15.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§


Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
118.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!