nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-04 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról


Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgári létszám meghatározásárólIharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Iharosberény Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok


2. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben , valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.3. Záró rendelkezések


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Zsirmon Endre  sk.                                                                Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. augusztus 3. napján kihirdetésre került.


    Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!