nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017(V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017(V.31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról


Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.  (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1.§  /1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményeire.


2. § Az Önkormányzat 2016. évi összesített   költségvetése teljesítésének


a./ kiadási főösszegét 391 261  ezer forintban,

b./ bevételi főösszegét 376 553 ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.


A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését és a kiadásokat  előirányzatonként e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


3.§ Az Önkormányzati feladatellátás  2016. évi költségvetése teljesítésének


a./ kiadási főösszegét  350 137 ezer forintban,

b./ bevételi főösszegét 366 392 ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.


A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését és a kiadásokat  előirányzatonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


4. § A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal  2016. évi költségvetése teljesítésének


a./ kiadási főösszegét 31 880  ezer forintban,

b./ bevételi főösszegét 31 889 ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.


A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését és a kiadásokat  előirányzatonként e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.


5.§  A Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház  2016. évi költségvetése teljesítésének


a./ kiadási főösszegét  9 243  ezer forintban,

b./ bevételi főösszegét 9 317  ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.


A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését és a kiadásokat  előirányzatonként e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.


6. § /1/  Táplánszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 16 338 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

/2/ A 2016. évi pénzmaradványt kincstárjegy vásárlására és a működési kiadások folyamatos finanszírozására kerül felhasználásra.


7.§ Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

            - az önkormányzat nyitó pénzkészletét                    41 416  E Ft

- az önkormányzat záró pénzkészletét                                 19 497   E Ft-ban fogadja el.

A pénzkészlet változásának levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.8.§  /1/ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 30 főben hagyja jóvá.

A létszámkeret megoszlását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait - a beruházási és felújítási  kiadásokat  

a 7. sz.  melléklet tartalmazza.

/3/ Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1 442  172 E Ft-ban állapítja meg. A rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását.

/4/ Az önkormányzat 2016. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.

/5/ Az Önkormányzatnak hitelfelvétele nem volt, hitelállománya nincs.

/6/ Az önkormányzat 2016. évben  nyújtott közvetett támogatásairól szóló kimutatást a  9. sz.

melléklet tartalmazza.

/7/ A képviselőtestület a 2016. évi zárómérleget a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/8/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket az 11. sz. melléklet tartalmazza.

/9/ Az Önkormányzat követelés-kötelezettség kimutatását a 12.sz.melléklet tartalmazza.


9. §. Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő  napon  lép hatályba.                                           Perl János                                     Családi Anita

                                        Polgármester                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Beszámoló melléklet
1.46 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!