nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-25 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.25.) önkormányzati rendelete
a 10/2014. (XI.15.) számú rendelettel módosított az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) számú rendelet módosításáról

Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §., valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkjörében eljárva a követlkezőket rendeli el:

1. §


A rendelet 3 §-ának a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének


bevételi és kiadási főösszegét                                              230 053 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt                                                 54 455 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást                                                  44 338 ezer forintban

ebből:

- a fejlesztések összegét                                                       44 138 ezer forintban


- a működési célú bevételt                                                   175 598 ezer forintban

- a működési célú kiadást                                                    185 715 ezer forintban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                           86 699 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                19 532 ezer forintban

- a dologi jellegű kiadásokat                                                           79 484 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet                                           33,5 főben

állapítja meg.


2. §


A rendelet 1, 1/b, 1/c, 2/a, számú melléklet jelen rendelet melléklete szerint módosul.Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
34.5 KB
1 b melléklet
33.5 KB
1 c melléklet
31.5 KB
2 a melléklet
46.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!