nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-18 - 2017-11-19
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:


„(1b) A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak I.-III.negyedévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.) 2017. eredeti bevételi előirányzata:                                 1.078.073.054 Ft

III. negyedéves bevételi előirányzat változás:                          114.622.482 Ft

Módosított bevételi előirányzat:                                           1.341.242.181 Ft


b.) 2017. eredeti kiadási előirányzata:                                  1.078.073.054 Ft

III. negyedéves bevételi előirányzat változás:                          114.622.482 Ft

Módosított kiadási előirányzat:                                            1.341.242.181 Ft”


2. §


(1) A Rendelet 1.    sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép

(2) A Rendelet 8.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép

(3) A Rendelet 8.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép

(4) A Rendelet 8.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép

(5) A Rendelet 8.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép

(6) A Rendelet 8.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
2017 évi 26 rendelet melléklet
93.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!