nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-31 - 2018-03-18
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról


Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

(2) Az ügyeleti ellátás Göd Város közigazgatási területére kiterjed.


2. § Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a feladatátvállalási szerződés megkötéséhez a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait

a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet,

b) házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet,

c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint

d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet

e) az iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi ellátás tekintetében az 5. melléklet

határozza meg.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet.


P. H.


Markó József
 polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


1. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Göd Város Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke


1. számú háziorvosi körzet


Alagút utca

Arany J. utca                                              Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Babits M. utca                                            Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Béke utca                                                     Jókai utcától a növekvő számok

Cserfa utca

Damjanich utca

Diófa utca

Erkel utca

Fenyves köz

Fenyves utca

Fürdő utca

Göd-Újtelep:

Hernád köz

Ipoly utca

Kazinczy utca                                             Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Kiss J. u.                                                            Jókai utcától a növekvő számok

Kosztolányi utca

Kölcsey utca                                               Fenyves utcától a Nemeskéri útig

Kőrös utca

Kraszna utca

Maros utca

Mikszáth K. utca                                       Alagút utcától a Tóth Á. utcáig

Móricz Zs. u.                                                  páros oldal

Nemeskéri út páratlan oldala        a Pöltenberg utcáig

Nemeskéri út páros oldala

Pöltenberg utca                                       Nemeskéri úttól a növekvő számok

Rába utca

Rómaiak útja

Sajó utca

Streba József utca

Szálender Tanya

Szamos utca

Szilvás utca

Tisza utca

Tóth Á. utca

Zala utca



2. számú háziorvosi körzet


Alagút utca 1-5

Alkotmány utca

Árvácska utca

Aulich utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bartók Béla utca

Batthyányi utca

Bem utca

Bodza utca

Csokonai utca

Dália utca

Dózsa György utca

Előd utca

Erdész utca

Fácán utca

Fűzfa utca

Gárdonyi Géza utca

Guttenberg utca

Gyopár utca

Harang utca

Hársfa utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Iskola köz

Iván-Kovács László utca

Jávorka S. utca

Jázmin utca

Jegenye utca

Katona J. utca

Kereszt utca

Kincsem utca

Kiss E. utca

Klapka utca

Kossuth tér

Köztársaság utca 1-20

Lánchíd köz

Lánchíd utca

Luther Márton utca

Martinovics utca

Mészáros Lázár utca

Mihácsi utca

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Muskátli utca

Nagy Imre utca

Nyírfa utca

Orgona utca

Palczer János utca

Pálya utca

Pesti út (patakig)                                        63-91, 58-174

Petőfi Sándor utca

Pipacs utca

Rákóczi út                                                      2-76, 1-89

Rezeda utca

Rozmaring utca

Szabadságharcosok utca

Szegfű utca

Szt. István utca

Szt. László utca

Városház köz (Tanács köz)

Táncsics utca

Tavasz utca

Templom utca

Tó köz

Török Ignác utca

Tulipán utca

Viola utca



3. számú háziorvosi körzet


Akácfa utca

Alkotás utca

Árokparti fasor

Attila utca

Bocskay utca

Botond utca

Csaba utca

Csendes köz

Délibáb utca

Duna utca                                                     páratlan és a páros 36-tól

Erzsébet utca

Evezős utca

Hajnal utca

Halász utca

Határ utca

Honvéd sor

Huba utca

Hunyadi utca

Ifjúság köz

I-II-III-IV-V körforgalmi utca

Ilka köz

István utca

Jácint utca

Jászai Mari utca

Jósika utca

József utca

Kék Duna köz

Kék Duna utca

Kikelet utca

Kisfaludy utca

Kolozsvári utca

Könyök utca

Lajos köz

Lajos utca

Lehel utca

Liget utca

Lomb utca

Madách utca

Mária utca

Mátyás utca

Ménesi utca

Napsugár utca

Otthon utca

Patak utca

Pesti út 111-202-ig

Pozsonyi utca

Regős utca

Sellő utca

Szőlőkert utca

Szt. Imre utca

Tatár utca

Thököly utca

Új élet utca

Vadvirág utca

Virágos utca



4. számú háziorvosi körzet


Ady E. utca                                                   páros oldal

Áldás utca

Árpád utca

Bozóky Gy. tér

Család utca

Csíz utca

Deák F. utca

Fenyősármány utca

Fülemüle utca

Fűzike utca

IV. Béla király utca                                15-től

Jégmadár utca

Kálmán utca

Kinizsi utca 10-től

Lenkei utca

Nádirigó utca

Őszapó utca

Pacsirta utca

Révay testvérek utca

Széchenyi utca

Sződi utca

Teleki P. utca 1.

Vadgerle utca

Vasút utca                                                    8-as számtól

Verseny utca 10-től

Vörösbegy utca



5. számú háziorvosi körzet


Ady E. utca                                                    páratlan oldal

BAITZ JÓZSEF ALTÁBORNAGY UTCA

Csalogány utca

CSÖRSZ UTCA

DR. GÖNCZY GYULA UTCA

Duna utca

ERZSÉBET LIGET UTCA

Eszter utca

GERLE UTCA

Gizella utca

HUZELLA TIVADAR UTCA

Ilona utca

IV. Béla király utca                                1-18-ig

JANCSI-HEGY UTCA

János utca

Kacsóh P. utca

Kádár utca

Karolina utca

KEREKERDŐ UTCA

Kinizsi utca                                                  10-ig

Klára utca

KÓCZÁN MÓR UTCA

KOMLÓKERT UTCA

Margit utca

NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

NEVELEK UTCA

Nyár utca

OJTVÁNYOS UTCA

ÖREGFUTÓ UTCA

Ősz utca

ÖSSZEKÖTŐ ÚT

Pannónia utca

Pesti út                                                           200-ig

PIROS MIHÁLY UTCA

PULYKAHÁZ UTCA

Rákóczi út                                                    80-tól

Rózsa utca

Ságvári köz

SCHÖFFER FERENC UTCA

Sport utca

Szeder utca

Tél utca

Teleki P. utca

TERMÁLFÜRDŐ ÚT

Terv utca

Toboz utca

Toldi utca

Turista utca

Új utca

VADŐR UTCA

Vasút utca                                                    1-10-ig

Vasút utca

Verseny utca                                               10-ig

Villamos utca

WIGNER JENŐ UTCA

ZÚGÓÁROK UTCA

Zsuzsanna utca



6. sz. háziorvosi körzet


Arany J. utca                                               Móricz Zs. utcáig

Babits M. utca                                             Móricz Zs. utcáig

Báthory utca

Béke utca                                                      Jókai utcáig

Berzsenyi utca

Bischoff hp. Utca

Budai Nagy A. utca

Duna köz

Tolsztoj köz (Gorkij köz)

Tamási Áron utca (Gorkij utca)

Hét vezér utca

Jávorka Sándor utca

Jókai Mór utca

József A. utca                                             Jávorka utcáig

Kazinczy utca                                            Móricz Zs. utcáig

Kiss J. utca                                                   Jókai Mór utcáig

Kodály Z. utca

Kossuth utca

Kölcsey F. utca                                          Nemeskéri útig

Kusche E. utca

Lázár Vilmos utca

Leiningen utca

Mikszáth K. utca                                        Móricz Zs. utcáig

Móricz Zs. utca                                            páratlan oldal

Nemeskéri út                                                 páros oldal Pöltenberg utcáig

Pázmány P. utca

Pesti út Jávorka utcáig

Petőfi S. utca                                                 Jávorka utcáig

Petőfi tér

Pöltenberg utca                                         Nemeskéri útig

Puskin köz

Puskin utca

Radnóti utca                                                  Móricz Zs. utcáig

Schweidel J. utca

Tenkes köz

Tompa M. utca

Vasvári P. utca

Vécsey utca

Vörösmarty utca


2. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Göd Város Önkormányzat Házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke


1. számú házi gyermekorvosi körzet


Alkotmány utca

Alagút utca                                                                páratlan oldal:

                                                               páros: 1-6

Arany János utca

Árvácska utca

Aulich utca

Babits Mihály utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bartók Béla utca

Báthory utca

Batthyány utca

Beck Ö. Fülöp tér

Béke út

Bem József utca

Berzsenyi utca

Bimbó utca

Bischoff házaspár utca

Bodza utca

Budai Nagy Antal utca

Cserfa utca

Csokonai utca

Dália utca

Damjanich utca

Diófa utca

Dózsa György utca

Duna köz

Előd utca

Erkel Ferenc utca

Fenyves köz

Fenyves utca

Fűzfa utca

Gárdonyi Géza utca

Tolsztoj köz (Gorkij köz)

Tamási Áron utca (Gorkij utca)

Gutenberg utca

Gyopár utca

Harang utca

Harangvirág utca

Hársfa utca

Hét vezér utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Iván-Kovács László utca

Jávorka Sándor utca

Jázmin utca

Jegenye utca

Jókai Mór utca

József Attila utca

Katona József utca

Kazinczy Ferenc utca

Kereszt utca

Kincsem park

Kincsem utca

Kiss Ernő utca

Kiss János utca

Klapka utca

Kodály Zoltán utca

Kossuth köz

Kossuth Lajos utca

Kossuth tér

Kosztolányi Dezső utca

Kölcsey Ferenc utca

Köztársaság utca

Kusché Ernő utca

Lánchíd köz

Lánchíd utca

Lázár Vilmos utca

Leiningen utca

Luther Márton utca

Martinovics utca

Mészáros Lázár utca

Mihácsi György utca

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Móricz Zsigmond utca

Muskátli utca

Nagy Imre utca

Nagy László esperes tér

Nefelejcs utca

Nemeskéri-Kiss Miklós út                                 páratlan oldal: 1-31.

páros oldal: végig

Nyírfa utca

Orgona utca

Palczer János utca

Pázmány Péter utca

Pesti út                                                                            Páratlan oldal: 1-95.

páros oldal: 2-174

Pesti Ferenc tér

Petőfi Sándor utca

Petőfi tér

Pipacs utca

Pöltenberg Ernő utca

Puskin köz

Rákóczi Ferenc utca                                             páratlan oldal: 1-87

páros oldal: 2-

Radnóti Miklós utca

Rezeda utca

Rozmaring utca

Schweidel József utca

Streba János utca

Szabadságharcosok útja

Szabó Ervin utca

Szegfű utca

Szent István utca

Szent László utca

Szeszgyár lejtő

Szilvás utca

Városház köz (Tanács köz)

Táncsics utca

Tavasz utca

Templom utca

Tenkes köz

Tó köz

Tompa Mihály utca

Tóth Árpád utca

Török Ignác utca

Tulipán utca

Vasvári Pál utca

Vécsey utca

Viola utca

Vörösmarty utca

Szálender tanya



2. számú házi gyermekorvosi körzet


Ady Endre utca                                                         páros oldal: végig

Akácfa utca

Áldás utca

Alkotás utca

Árokparti fasor

Árpád utca

Attila utca

Bocskai utca

Botond utca

Bozóky Gyula tér

Csaba utca

Család utca

Csendes köz

Deák Ferenc utca

Délibáb utca

Duna út

Erzsébet utca

Evezős utca

Ezerjó utca

Hajnal utca

Halász utca

Határ utca

Honvéd sor

Huba utca

Hunyadi utca

Ifjúság köz

Ilka köz

István utca

IV. Béla király utca                                              páratlan oldal: 15-felfelé.

páros oldal: 20-felfelé

Jácint utca

Jászai Mari utca

Jósika utca

József utca

Kálmán utca

Kék Duna utca

Kikelet utca

Kinizsi utca                                                                 páros/páratlan egyben 30-tól felfelé

Kisfaludy utca

Kolozsvári köz

Kolozsvári utca

Könyök utca

I. Körforgalmi út

II. Körforgalmi út

III. Körforgalmi út

IV. Körforgalmi utca

V. Körforgalmi út

Lajos utca C1

Latabár Kálmán tér

Latabár Kálmán utca

Lehel utca

Lenkey utca

Liget utca

Lomb utca

Madách Imre utca

Mária utca

Mátyás utca

Ménesi utca

Napsugár utca

Otthon utca

Paksi János tér

Pannónia utca

Patak utca

Pesti út                                                                            páratlan oldal: 97-felfelé

páros oldal: 176-felfelé

Pozsonyi utca

Regős utca

Rákóczi Ferenc utca                                             páratlan oldal:

páros oldal:

Révay utca

Rózsa utca

Ságvári köz

Sellő utca

Sport utca

Széchenyi utca

Szeder utca

Szent Imre herceg utca

Sződi utca

Szőlőskert utca

Thököly utca

Új élet utca

Új utca

Vadvirág utca

Várdomb utca

Vasút utca                                                                    páros/páratlan egyben 12-felfelé

Verseny utca                                                              páratlan oldal: 15-felfelé

páros oldal: 18-felfelé

Virágos utca



3. számú házi gyermekorvosi körzet


Ady Endre utca                                                         páratlan oldal: végig

Alagút utca                                                                8-felfelé

Ambrus utca

Baitz altábornagy utca

Balassi Bálint utca

Bócsa utca

Csalogány utca

Csörsz utca

Dobó István utca

Dr. Gönczy Gyula utca

Erdész köz

Erdész utca

Erzsébet liget köz

Erzsébet liget utca

Eszter utca

Fácán utca

Fóti út (Hajcsár út)

Fürdő utca

Gerle utca

Gizella utca

Hernád köz

Hesp Róbert utca

Huzella Tivadar utca

Ilona utca

Ipoly utca

IV. Béla király utca                                              páratlan oldal: 1-13

páros oldal: 2-18

Jancsi hegy utca

János utca

Kacsóh Pongrác utca

Kádár utca

Karolina utca

Kasznár utca

Kerek erdő köz

Kerekerdő utca

Kinizsi utca                                                                 páros/páratlan egyben 1-29

Klára utca

Kóczán Mór utca

Komlókert utca

Kőrös utca

Kraszna utca

Margit utca

Marignane tér

Maros utca

Mayerffy József köz

Mayerffy József utca

Munkácsy Mihály utca

Nemeskéri-Kiss Miklós út                                 páratlan oldal: 33-felfelé

Németh László utca

Nyár utca

Ojtványos utca

Öregfutó utca

Öregkastély utca

Ősz utca

Összekötő utca

Pálma utca

Pálya utca

Piros Mihály utca

Pulykaház utca

Rába utca

Rómaiak útja

Sajó utca

Sárgarigó utca

Schöffer Ferenc utca

Sió utca

Szamos köz

Szamos utca

Tél utca

Teleki Pál utca

Termálfürdő krt.

Terv utca

Tisza utca

Toboz utca

Toldi utca

Turista utca

Vadaskerti sétány

Vadőr utca

Vasút utca                                                                    páros/páratlan egyben 1-11

Verseny utca                                                               páratlan oldal: 1-13

páros oldal: 2-16

Villamos utca

Wigner Jenő utca D5

Zala utca

Zimpel Károly utca

Zrínyi Miklós utca

Zúgóárok köz

Zúgóárok utca

Zsuzsanna utca

Csíz utca

Fenyősármány utca

Fülemüle utca

Fűzike utca

Jégmadár utca

Nádirigó utca

Őszapó utca

Pacsirta utca

Vadgerle utca

Vörösbegy utca


3. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város vegyes fogászati alapellátási körzeteinek közterületjegyzéke


1. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utca



teljes közterület

Ambrus László

utca



teljes közterület

Arany János

utca



teljes közterület

Babits Mihály

utca



teljes közterület

Balassi Bálint

utca



teljes közterület

Báthori

utca



teljes közterület

Beck Ö. Fülöp

tér



teljes közterület

Béke

út

26

998

páros házszámok

Béke

út

31

999

páratlan házszámok

Bócsai

út



teljes közterület

Bornemissza Pál

utca



teljes közterület

Castrum

utca



teljes közterület

Cserfa

utca



teljes közterület

Csörsz

utca



teljes közterület

Damjanich

utca



teljes közterület

Diófa

utca



teljes közterület

Dobó István

utca



teljes közterület

Erdész

köz



teljes közterület

Erdész

utca



teljes közterület

Erkel Ferenc

utca



teljes közterület

Fácán

utca



teljes közterület

Fenyves

köz



teljes közterület

Fenyves

utca



teljes közterület

Fóti

utca



teljes közterület

Fürdő

utca



teljes közterület

Gerle

utca



teljes közterület

Hernád

köz



teljes közterület

Hesp Róbert

utca



teljes közterület

Ipoly

utca



teljes közterület

Iván-Kovács László

utca



teljes közterület

Jókai Mór

utca



teljes közterület

József Attila

utca



teljes közterület

Kasznár

utca



teljes közterület

Kazinczy Ferenc

utca



teljes közterület

Kiss János

utca



teljes közterület

Koszorú

tér



teljes közterület

Kosztolányi Dezső

utca



teljes közterület

Kölcsey Ferenc

utca



teljes közterület

Kőrös

utca



teljes közterület

Kraszna

utca



teljes közterület

Lázár Vilmos

utca



teljes közterület

Majorság

köz



teljes közterület

Marignane

tér



teljes közterület

Maros

utca



teljes közterület

Mayerffy

köz



teljes közterület

Mayerffy József

utca



teljes közterület

Mészáros Lázár

utca



teljes közterület

Mikszáth Kálmán

utca



teljes közterület

Móricz Zsigmond

utca



teljes közterület

Munkácsy Mihály

utca



teljes közterület

Nagy Imre

utca



teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

köz



teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

út



teljes közterület

Öregfutó

út



teljes közterület

Öregkastély

utca



teljes közterület

Pálya

utca



teljes közterület

Pesti Ferenc

tér



teljes közterület

Petõfi

tér



teljes közterület

Pöltenberg Ernő

utca



teljes közterület

Puszta

dűlő



teljes közterület

Rába

utca



teljes közterület

Radnóti Miklós

utca



teljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

1

22

folyamatos házszámok

Rómaiak

útja



teljes közterület

Sajó

utca



teljes közterület

Sárgarigó

utca



teljes közterület

Sió

utca



teljes közterület

Streba János

utca



teljes közterület

Szabó Ervin

utca



teljes közterület

Szálender

tanya



teljes közterület

Szamos

köz



teljes közterület

Szamos

utca



teljes közterület

Szilvás

utca



teljes közterület

Tavasz

utca



teljes közterület

Tisza

utca



teljes közterület

Topolyás

dűlő



teljes közterület

Tóth Árpád

utca



teljes közterület

Vadőr

utca



teljes közterület

Vasútállomás




teljes közterület

Wattay János

utca



teljes közterület

Werbõczy István

utca



teljes közterület

Zala

utca



teljes közterület

Zimpel Károly

utca



teljes közterület

Zrínyi Miklós

utca



teljes közterület






Településszintű lakosok






2. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alkotmány

utca



teljes közterület

Arany László

sétány



teljes közterület

Árvácska

utca



teljes közterület

Aulich

utca



teljes közterület

Bajcsy-Zsilinszky

utca



teljes közterület

Bartók Béla

utca



teljes közterület

Batthyány

utca



teljes közterület

Béke

út

1

29

páratlan házszámok

Béke

út

2

24/A

páros házszámok

Bem

utca



teljes közterület

Berzsenyi Dániel

utca



teljes közterület

Bimbó

utca



teljes közterület

Bischof házaspár

utca



teljes közterület

Bodza

utca



teljes közterület

Bolla Árpád

fasor



teljes közterület

Budai Nagy Antal

utca



teljes közterület

Csokonai

utca



teljes közterület

Dália

utca



teljes közterület

Dózsa György

utca



teljes közterület

Dr. Záhonyi Géza

tér



teljes közterület

Duna

köz



teljes közterület

Elõd

utca



teljes közterület

Fűzfa

utca



teljes közterület

Gárdonyi Géza

utca



teljes közterület

Gutenberg

utca



teljes közterület

Gyopár

utca



teljes közterület

Harang

utca



teljes közterület

Harangvirág

utca



teljes közterület

Hársfa

utca



teljes közterület

Hét vezér

utca



teljes közterület

Hóvirág

utca



teljes közterület

Ibolya

utca



teljes közterület

Jávorka Sándor

utca



teljes közterület

Jázmin

utca



teljes közterület

Jegenye

utca



teljes közterület

Katona József

utca



teljes közterület

Kereszt

utca



teljes közterület

Kincsem

park



teljes közterület

Kincsem

utca



teljes közterület

Kiss Ernő

utca



teljes közterület

Klapka

utca



teljes közterület

Kodály Zoltán

utca



teljes közterület

Kossuth

köz



teljes közterület

Kossuth

tér



teljes közterület

Kossuth Lajos

utca



teljes közterület

Köztársaság

út



teljes közterület

Kusché Ernő

utca



teljes közterület

Lánchíd

köz



teljes közterület

Lánchíd

utca



teljes közterület

Leiningen

utca



teljes közterület

Luther Márton

utca



teljes közterület

Martinovics

utca



teljes közterület

Mihácsi György

utca



teljes közterület

Mikes Kelemen

utca



teljes közterület

Muskátli

utca



teljes közterület

Nagy László

tér



teljes közterület

Nefelejcs

utca



teljes közterület

Nyírfa

utca



teljes közterület

Orgona

utca



teljes közterület

Paksi János

tér



teljes közterület

Palczer János

utca



teljes közterület

Pannónia

utca



teljes közterület

Pázmány Péter

utca



teljes közterület

Pesti

út

0

200

páros házszámok

Pesti

út

1

127/A

páratlan házszámok

Petőfi Sándor

utca



teljes közterület

Pipacs

utca



teljes közterület

Puskin

köz



teljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

23

999

folyamatos házszámok

Rezeda

utca



teljes közterület

Rozmaring

utca



teljes közterület

Rózsa

utca



teljes közterület

Ságvári

köz



teljes közterület

Schweidel József

utca



teljes közterület

Sport

utca



teljes közterület

Szabadságharcosok

útja



teljes közterület

Szeder

utca



teljes közterület

Szegfű

utca



teljes közterület

Szeszgyár

lejtő



teljes közterület

Szt. István

utca



teljes közterület

Szt. László

utca



teljes közterület

Tamási Áron

utca



teljes közterület

Táncsics Mihály

utca



teljes közterület

Templom

utca



teljes közterület

Tenkes

köz



teljes közterület

köz



teljes közterület

Tolsztoj

köz



teljes közterület

Tompa Mihály

utca



teljes közterület

Török Ignác

utca



teljes közterület

Tulipán

utca



teljes közterület

Új

utca



teljes közterület

Várdomb

utca



teljes közterület

Városház

köz



teljes közterület

Vasvári Pál

utca



teljes közterület

Vécsey

utca



teljes közterület

Viola

utca



teljes közterület

Vörösmarty

utca



teljes közterület


3. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Akácfa

utca



teljes közterület

Áldás

utca



teljes közterület

Alkotás

utca



teljes közterület

Árokparti

fasor



teljes közterület

Attila

utca



teljes közterület

Bocskai

utca



teljes közterület

Botond

utca



teljes közterület

Csaba

utca



teljes közterület

Család

utca



teljes közterület

Csendes

köz



teljes közterület

Csíz

utca



teljes közterület

Délibáb

utca



teljes közterület

Duna

út



teljes közterület

Erzsébet

utca



teljes közterület

Evezős

utca



teljes közterület

Ezerjó

utca



teljes közterület

Fenyősármány

utca



teljes közterület

Fülemüle

utca



teljes közterület

Füzike

utca



teljes közterület

Gyöngybagoly

utca



teljes közterület

Hajnal

utca



teljes közterület

Halász

utca



teljes közterület

Határ

utca



teljes közterület

Huba

utca



teljes közterület

Hunyadi

utca



teljes közterület

I. körforgalmi

út



teljes közterület

Ifjúság

köz



teljes közterület

II. körforgalmi

út



teljes közterület

III. körforgalmi

út



teljes közterület

Ilka

köz



teljes közterület

István

utca



teljes közterület

IV. körforgalmi

út



teljes közterület

Jácint

utca



teljes közterület

Jászai Mari

utca



teljes közterület

Jégmadár

utca



teljes közterület

Jósika

utca



teljes közterület

József

utca



teljes közterület

Kék-Duna

utca



teljes közterület

Kikelet

utca



teljes közterület

Kisfaludy

utca



teljes közterület

Kolozsvári

köz



teljes közterület

Kolozsvári

utca



teljes közterület

Könyök

utca



teljes közterület

Lajos

utca



teljes közterület

Latabár Kálmán

tér



teljes közterület

Latabár Kálmán

utca



teljes közterület

Lehel

utca



teljes közterület

Liget

utca



teljes közterület

Lomb

utca



teljes közterület

Madách

utca



teljes közterület

Mária

utca



teljes közterület

Mátyás

utca



teljes közterület

Ménesi

köz



teljes közterület

Ménesi

utca



teljes közterület

Nádirigó

utca



teljes közterület

Napsugár

utca



teljes közterület

Otthon

utca



teljes közterület

Ökörszem

utca



teljes közterület

Őszapó

utca



teljes közterület

Pacsirta

utca



teljes közterület

Patak

utca



teljes közterület

Pesti

út

129

999

páratlan házszámok

Pesti

út

202

998

páros házszámok

Pozsonyi

utca



teljes közterület

Regős

utca



teljes közterület

Révay

utca



teljes közterület

Sellő

utca



teljes közterület

Széchenyi

utca



teljes közterület

Szent Imre herceg

utca



teljes közterület

Sződi

utca



teljes közterület

Szőlőkert

utca



teljes közterület

Thököly

utca



teljes közterület

Újélet

utca



teljes közterület

V. körforgalmi

út



teljes közterület

Vadgerle

utca



teljes közterület

Vadvirág

utca



teljes közterület

Virágos

utca



teljes közterület

Vörösbegy

utca



teljes közterület


4. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Ady Endre

út



teljes közterület

Árpád

utca



teljes közterület

Baitz József altábornagy

utca



teljes közterület

Bozóki Gyula

tér



teljes közterület

Csalogány

utca



teljes közterület

Deák Ferenc

utca



teljes közterület

Dr. Gönczy Gyula

utca



teljes közterület

Erzsébet liget

körút



teljes közterület

Erzsébet liget

köz



teljes közterület

Erzsébet liget

utca



teljes közterület

Eszter

utca



teljes közterület

Golf

utca



teljes közterület

Gizella

utca



teljes közterület

Honvéd

sor



teljes közterület

Huzella Tivadar

utca



teljes közterület

Ilona

utca



teljes közterület

IV. Béla király

utca



teljes közterület

Jancsi hegy

utca



teljes közterület

János

utca



teljes közterület

Kacsóh Pongrác

utca



teljes közterület

Kádár

utca



teljes közterület

Kálmán

utca



teljes közterület

Karolina

utca



teljes közterület

Kerek erdő

köz



teljes közterület

Kerek erdő

utca



teljes közterület

Kinizsi

utca



teljes közterület

Klára

utca



teljes közterület

Kóczán Mór

utca



teljes közterület

Komlókert

utca



teljes közterület

Lenkey

utca



teljes közterület

Margit

utca



teljes közterület

Németh László

utca



teljes közterület

Nyár

utca



teljes közterület

Oázis

utca



teljes közterület

Ojtványos

utca



teljes közterület

Összekötő

út



teljes közterület

Ősz

utca



teljes közterület

Pálma

utca



teljes közterület

Piros Mihály

utca



teljes közterület

Pulykaház

utca



teljes közterület

Schöffer Ferenc

utca



teljes közterület

Tél

utca



teljes közterület

Teleki Pál

utca



teljes közterület

Termál fürdő

körút



teljes közterület

Termálfürdő

út



teljes közterület

Terv

utca



teljes közterület

Toboz

utca



teljes közterület

Toldi

utca



teljes közterület

Turista

utca



teljes közterület

Vasút

utca



teljes közterület

Verseny

utca



teljes közterület

Villamos

utca



teljes közterület

Wigner Jenő

utca



teljes közterület

Zsuzsanna

utca



teljes közterület

Zúgóárok

köz



teljes közterület

Zúgóárok

utca



teljes közterület


4. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város területi védőnői körzeteinek közterületjegyzéke


1. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utca

1

1

folyamatos házszámok

Alagút

utca

2

6

páros házszámok

Alkotmány

utca



teljes közterület

Arany János

utca



teljes közterület

Arany László

sétány



teljes közterület

Babits Mihály

utca



teljes közterület

Bartók Béla

utca



teljes közterület

Báthori

utca



teljes közterület

Beck Ö. Fülöp

tér



teljes közterület

Béke

út



teljes közterület

Berzsenyi Dániel

utca



teljes közterület

Bischof házaspár

utca



teljes közterület

Budai Nagy Antal

utca



teljes közterület

Damjanich

utca



teljes közterület

Duna

köz



teljes közterület

Hét vezér

utca



teljes közterület

Jávorka Sándor

utca



teljes közterület

Jókai Mór

utca



teljes közterület

József Attila

utca



teljes közterület

Kazinczy Ferenc

utca



teljes közterület

Kiss János

utca



teljes közterület

Kodály Zoltán

utca



teljes közterület

Kossuth

köz



teljes közterület

Kossuth

tér



teljes közterület

Kossuth Lajos

utca



teljes közterület

Koszorú

tér



teljes közterület

Kosztolányi Dezső

utca



teljes közterület

Kölcsey Ferenc

utca

1

11

páratlan házszámok

Kölcsey Ferenc

utca

2

16

páros házszámok

Kusché Ernő

utca



teljes közterület

Lázár Vilmos

utca



teljes közterület

Leiningen

utca



teljes közterület

Luther Márton

utca



teljes közterület

Mikszáth Kálmán

utca



teljes közterület

Móricz Zsigmond

utca



teljes közterület

Nagy Imre

utca



teljes közterület

Nagy László

tér



teljes közterület

Pázmány Péter

utca



teljes közterület

Pesti

út

0

80/6

páros házszámok

Pesti

út

1

79

páratlan házszámok

Petőfi

tér



teljes közterület

Petőfi Sándor

utca



teljes közterület

Pöltenberg Ernő

utca

1

25

páratlan házszámok

Pöltenberg Ernő

utca

2

26

páros házszámok

Puskin

köz



teljes közterület

Radnóti Miklós

utca



teljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

1

17

folyamatos házszámok

Schweidel József

utca



teljes közterület

Szabadságharcosok

útja



teljes közterület

Szeszgyár

lejtő



teljes közterület

Tamási Áron

utca



teljes közterület

Táncsics Mihály

utca



teljes közterület

Tavasz

utca



teljes közterület

Templom

utca



teljes közterület

Tenkes

köz



teljes közterület

köz



teljes közterület

Tolsztoj

köz



teljes közterület

Tompa Mihály

utca



teljes közterület

Tóth Árpád

utca



teljes közterület

Vasvári Pál

utca



teljes közterület

Vécsey

utca



teljes közterület

Vörösmarty

utca



teljes közterület






2. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Árvácska

utca



teljes közterület

Aulich

utca



teljes közterület

Bajcsy-Zsilinszky

utca



teljes közterület

Batthyány

utca



teljes közterület

Bem

utca



teljes közterület

Bimbó

utca



teljes közterület

Bodza

utca



teljes közterület

Csokonai

utca



teljes közterület

Dália

utca



teljes közterület

Dózsa György

utca



teljes közterület

Dr. Záhonyi Géza

tér



teljes közterület

Előd

utca



teljes közterület

Fűzfa

utca



teljes közterület

Gárdonyi Géza

utca



teljes közterület

Gutenberg

utca



teljes közterület

Gyopár

utca



teljes közterület

Harang

utca



teljes közterület

Harangvirág

utca



teljes közterület

Hársfa

utca



teljes közterület

Hóvirág

utca



teljes közterület

Ibolya

utca



teljes közterület

Iván-Kovács László

utca



teljes közterület

Jázmin

utca



teljes közterület

Jegenye

utca



teljes közterület

Katona József

utca



teljes közterület

Kereszt

utca



teljes közterület

Kincsem

park



teljes közterület

Kincsem

utca



teljes közterület

Kiss Ernő

utca



teljes közterület

Klapka

utca



teljes közterület

Köztársaság

út



teljes közterület

Lánchíd

köz



teljes közterület

Lánchíd

utca



teljes közterület

Martinovics

utca



teljes közterület

Mészáros Lázár

utca



teljes közterület

Mihácsi György

utca



teljes közterület

Mikes Kelemen

utca



teljes közterület

Muskátli

utca



teljes közterület

Nefelejcs

utca



teljes közterület

Nyírfa

utca



teljes közterület

Orgona

utca



teljes közterület

Palczer János

utca



teljes közterület

Pesti

út

81

95/C 2 a.

páratlan házszámok

Pesti

út

82

170

páros házszámok

Pesti Ferenc

tér



teljes közterület

Pipacs

utca



teljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

18

96/B

páros házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

19

89

páratlan házszámok

Rezeda

utca



teljes közterület

Rozmaring

utca



teljes közterület

Szegfű

utca



teljes közterület

Szt. István

utca



teljes közterület

Szt. László

utca



teljes közterület

Török Ignác

utca



teljes közterület

Tulipán

utca



teljes közterület

Városház

köz



teljes közterület

Vasútállomás




teljes közterület

Viola

utca



teljes közterület






3. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Akácfa

utca



teljes közterület

Áldás

utca



teljes közterület

Árokparti

fasor



teljes közterület

Csaba

utca



teljes közterület

Család

utca



teljes közterület

Csíz

utca



teljes közterület

Deák Ferenc

utca



teljes közterület

Ezerjó

utca



teljes közterület

Fenyősármány

utca



teljes közterület

Fülemüle

utca



teljes közterület

Füzike

utca



teljes közterület

Gyöngybagoly

utca



teljes közterület

Honvéd

sor

11

999

folyamatos házszámok

István

utca



teljes közterület

IV. Béla király

utca

35

999

páratlan házszámok

IV. Béla király

utca

40

998

páros házszámok

Jácint

utca



teljes közterület

Jászai Mari

utca



teljes közterület

Jégmadár

utca



teljes közterület

Kálmán

utca

13

999

páratlan házszámok

Kálmán

utca

16

998

páros házszámok

Kinizsi

utca

30

999

folyamatos házszámok

Könyök

utca



teljes közterület

Lajos

utca



teljes közterület

Madách

utca

25

999

páratlan házszámok

Madách

utca

28

998

páros házszámok

Ménesi

köz



teljes közterület

Ménesi

utca



teljes közterület

Nádirigó

utca



teljes közterület

Ökörszem

utca



teljes közterület

Őszapó

utca



teljes közterület

Pacsirta

utca



teljes közterület

Patak

utca



teljes közterület

Révay

utca

8

998

páros házszámok

Révay

utca

13

999

páratlan házszámok

Széchenyi

utca



teljes közterület

Sződi

utca



teljes közterület

Szőlőkert

utca



teljes közterület

Vadgerle

utca



teljes közterület

Vasút

utca

23

999

folyamatos házszámok

Verseny

utca

31

999

páratlan házszámok

Verseny

utca

36

998

páros házszámok

Virágos

utca



teljes közterület

Vörösbegy

utca



teljes közterület






4. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alkotás

utca



teljes közterület

Attila

utca



teljes közterület

Bocskai

utca



teljes közterület

Botond

utca



teljes közterület

Délibáb

utca



teljes közterület

Duna

út

14

998

páros házszámok

Duna

út

17

999

páratlan házszámok

Erzsébet

utca



teljes közterület

Evezős

utca



teljes közterület

Hajnal

utca



teljes közterület

Halász

utca



teljes közterület

Határ

utca



teljes közterület

Huba

utca



teljes közterület

Hunyadi

utca



teljes közterület

I. körforgalmi

út



teljes közterület

II. körforgalmi

út



teljes közterület

III. körforgalmi

út



teljes közterület

Ilka

köz



teljes közterület

IV. körforgalmi

út



teljes közterület

Jósika

utca



teljes közterület

József

utca

12

999

folyamatos házszámok

Kék-Duna

utca



teljes közterület

Kisfaludy

utca

13

999

páratlan házszámok

Kisfaludy

utca

16

998

páros házszámok

Kolozsvári

köz



teljes közterület

Kolozsvári

utca

12

998

páros házszámok

Kolozsvári

utca

13

999

páratlan házszámok

Latabár Kálmán

tér



teljes közterület

Latabár Kálmán

utca



teljes közterület

Lehel

utca



teljes közterület

Liget

utca



teljes közterület

Lomb

utca



teljes közterület

Mária

utca



teljes közterület

Mátyás

utca

14

998

páros házszámok

Mátyás

utca

17

999

páratlan házszámok

Napsugár

utca



teljes közterület

Otthon

utca



teljes közterület

Paksi János

tér



teljes közterület

Pannónia

utca

10

998

páros házszámok

Pannónia

utca

13

999

páratlan házszámok

Pesti

út

97

999

páratlan házszámok

Pesti

út

172

998

páros házszámok

Pozsonyi

utca



teljes közterület

Regös

utca



teljes közterület

Rózsa

utca



teljes közterület

Sellő

utca



teljes közterület

Szeder

utca



teljes közterület

Szent Imre herceg

utca



teljes közterület

Thököly

utca



teljes közterület

Új

utca



teljes közterület

Újélet

utca



teljes közterület

V. körforgalmi

út



teljes közterület

Vadvirág

utca



teljes közterület

Várdomb

utca



teljes közterület






5. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Ady Endre

út



teljes közterület

Árpád

utca



teljes közterület

Bolla Árpád

sor



teljes közterület

Bozóki Gyula

tér



teljes közterület

Csalogány

utca



teljes közterület

Csendes

köz



teljes közterület

Duna

út

1

15

páratlan házszámok

Duna

út

2

12

páros házszámok

Eszter

utca



teljes közterület

Gizella

utca



teljes közterület

Golf

utca



teljes közterület

Honvéd

sor

1

10

folyamatos házszámok

Ifjúság

köz



teljes közterület

Ilona

utca



teljes közterület

IV. Béla király

utca

1

33

páratlan házszámok

IV. Béla király

utca

2

38

páros házszámok

János

utca



teljes közterület

József

utca

1

11

folyamatos házszámok

Kacsóh Pongrác

utca



teljes közterület

Kádár

utca



teljes közterület

Kálmán

utca

1

11

páratlan házszámok

Kálmán

utca

2

14

páros házszámok

Karolina

utca



teljes közterület

Kinizsi

utca

1

28

folyamatos házszámok

Kisfaludy

utca

1

11/A

páratlan házszámok

Kisfaludy

utca

2

14

páros házszámok

Klára

utca



teljes közterület

Kolozsvári

utca

0

10

páros házszámok

Kolozsvári

utca

1

11

páratlan házszámok

Lenkey

utca



teljes közterület

Madách

utca

1

23

páratlan házszámok

Madách

utca

2

26

páros házszámok

Margit

utca



teljes közterület

Mátyás

utca

0

12

páros házszámok

Mátyás

utca

1

15/B

páratlan házszámok

Nyár

utca



teljes közterület

Ősz

utca



teljes közterület

Pálma

utca



teljes közterület

Pannónia

utca

1

11

páratlan házszámok

Pannónia

utca

2

8

páros házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

91

999

páratlan házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

98

998

páros házszámok

Révay

utca

1

11

páratlan házszámok

Révay

utca

2

6

páros házszámok

Ságvári

köz



teljes közterület

Sport

utca



teljes közterület

Tél

utca



teljes közterület

Teleki Pál

utca



teljes közterület

Terv

utca



teljes közterület

Toboz

utca



teljes közterület

Toldi

utca



teljes közterület

Turista

utca



teljes közterület

Vasút

utca

1

22

folyamatos házszámok

Verseny

utca

1

29

páratlan házszámok

Verseny

utca

2

34

páros házszámok

Villamos

utca



teljes közterület

Zsuzsanna

utca



teljes közterület






6. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utca

3

999

páratlan házszámok

Alagút

utca

8

998

páros házszámok

Ambrus László

utca



teljes közterület

Bornemissza Pál

utca



teljes közterület

Cserfa

utca



teljes közterület

Diófa

utca



teljes közterület

Erdész

köz



teljes közterület

Erdész

utca



teljes közterület

Erkel Ferenc

utca



teljes közterület

Fácán

utca



teljes közterület

Fenyves

köz



teljes közterület

Fenyves

utca



teljes közterület

Fürdő

utca



teljes közterület

Gerle

utca



teljes közterület

Hernád

köz



teljes közterület

Hesp Róbert

utca



teljes közterület

Ipoly

utca



teljes közterület

Kölcsey Ferenc

utca

13

999

páratlan házszámok

Kölcsey Ferenc

utca

18

998

páros házszámok

Kőrös

utca



teljes közterület

Kraszna

utca



teljes közterület

Majorság

köz



teljes közterület

Marignane

tér



teljes közterület

Maros

utca



teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

köz



teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

1

89. A ép. 4 a.

páratlan házszámok

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

2

112

páros házszámok

Öregfutó

út

1

1

folyamatos házszámok

Pálya

utca



teljes közterület

Pöltenberg Ernő

utca

27

999

páratlan házszámok

Pöltenberg Ernő

utca

28

998

páros házszámok

Puszta

dűlő



teljes közterület

Rába

utca



teljes közterület

Rómaiak

útja



teljes közterület

Sajó

utca



teljes közterület

Sárgarigó

utca



teljes közterület

Sió

utca



teljes közterület

Streba János

utca



teljes közterület

Szabó Ervin

utca



teljes közterület

Szálender

tanya



teljes közterület

Szamos

köz



teljes közterület

Szamos

utca



teljes közterület

Szilvás

utca



teljes közterület

Tisza

utca



teljes közterület

Topolyás

dûlõ



teljes közterület

Wattay János

utca



teljes közterület

Vadõr

utca



teljes közterület

Werbõczy István

utca



teljes közterület

Zala

utca



teljes közterület

Zimpel Károly

utca



teljes közterület








7. védőnői körzet





Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Baitz József altábornagy

utca



teljes közterület

Balassi Bálint

utca



teljes közterület

Bócsai

út



teljes közterület

Csörsz

utca



teljes közterület

Dobó István

utca



teljes közterület

Dr. Gönczy Gyula

utca



teljes közterület

Erzsébet liget

körút



teljes közterület

Erzsébet liget

köz



teljes közterület

Erzsébet liget

utca



teljes közterület

Fóti

utca



teljes közterület

Huzella Tivadar

utca



teljes közterület

Kerek erdő

köz



teljes közterület

Kerek erdő

utca



teljes közterület

Kóczán Mór

utca



teljes közterület

Komlókert

utca



teljes közterület

Mayerffy

köz



teljes közterület

Mayerffy József

utca



teljes közterület

Munkácsy Mihály

utca



teljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

91

999

páratlan házszámok

Németh László

utca



teljes közterület

Oázis

utca



teljes közterület

Ojtványos

utca



teljes közterület

Öregkastély

utca



teljes közterület

Összekötő

út



teljes közterület

Piros Mihály

utca



teljes közterület

Pulykaház

utca



teljes közterület

Schöffer Ferenc

utca



teljes közterület

Termál fürdő

körút



teljes közterület

Termálfürdő

út



teljes közterület

Wigner Jenő

utca



teljes közterület

Zrínyi Miklós

utca



teljes közterület

Zúgóárok

köz



teljes közterület

Zúgóárok

utca



teljes közterület


5. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi körzeteinek jegyzéke


 Iskolai, óvodai egészségügyi ellátás körzetei:

 1. házi gyermekorvosi körzet: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Kastély Óvoda gyermekei, Kincsem Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
 2. házi gyermekorvosi körzet: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei
 3. házi gyermekorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei


Iskolai, óvodai fogászati ellátás körzetei:

 1. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kastély Óvoda gyermekei
 2. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói, Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
 3. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kincsem Óvoda gyermekei
 4. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztályos tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei



1. függelék a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd városában egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók jegyzéke


Egészségügyi szolgáltatást nyújtó neve

Egészségügyi szolgáltató címe

Körzet

Dr. Lantos István

2131 Göd, Cserfa u. 18.

 1. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Papirnyik Júlia

2131 Göd, Pesti út 81.

2. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Molnár Csaba

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

3. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Lepp-Gazdag Anikó Mária

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

4. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Gál Péter

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

5. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Mészáros Károly

2131 Göd, Pesti út 81.

6. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Vecserka Zsolt

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Pruzsinszkyné Dr. Szabó Ibolya

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Domán Csilla Mariann

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Sükösd Zsuzsanna Gabriella

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. vegyes fogorvosi körzet

Dr. Juhász Márta Tünde

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. vegyes fogorvosi körzet

Dr. Csatlós Györgyi

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

 1. vegyes fogorvosi körzet
Dr. Petri József2132 Göd, Kisfaludy u. 7.4. vegyes fogorvosi körzet

Kormosné Csordás Mónika

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Kántorné Tóth Erzsébet

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Ruscsákné Berecz Nikoletta

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Bartusné Juhász Judit

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Kiss-Kutasi Gabriella

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Dr. Benisné Fekete Zsuzsanna

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Zimanné Bosch Zsuzsa

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!