nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:


1.     § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalap összege 46 380 Ft.


2.     § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Jelen rendelet 2. §-a 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.”


3.      § A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!