nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2016-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselőkre terjed ki.


2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évre egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évre egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.


3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2016. december 31. napján hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!