nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-17 - 2016-09-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


(1a) A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:a.) 2016. eredeti bevételi előirányzata: 1.051.884 e Ft

I. féléves bevételi előirányzat változás: 90.344 e Ft

Módosított bevételi előirányzat: 1.142.228 e Ftb.) 2016. eredeti kiadási előirányzata: 1.051.884 e Ft

I. féléves kiadási előirányzat változás: 90.344 e Ft

Módosított kiadási előirányzat: 1.142.228 e Ft2. §


A Rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép

A Rendelet 8.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép

A Rendelet 8.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép

A Rendelet 8.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép

A Rendelet 8.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép

A Rendelet 8.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
5.56 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!