nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai


1.§


(1)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2)   A kérelemről a jegyző az anyakönyvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.

(3)   Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.


2.§


(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési időtartamok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök 00.00 órától – 08.00 óráig és 16.30 órától – 24.00 óráig,

pénteken 00.00-órától- 08.00 óráig és 13.30 órától- 24.00 óráig

szombat, vasárnap: 00.00 órától – 24.00 óráig


(2)  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


3.§


(1)  A 4. §-ban meghatározott díjat Pusztamonostor Községi Önkormányzat 11745035-15412548 számú költségvetési számlájára kell megfizetni az 1. § és a 2. § szerinti kérelem benyújtásáig.

(2)  Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségén.A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


4.§


(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni. Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha arra Pusztamonostor Községi Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt működtető más önkormányzat hivatali helyiségében kerül sor.

(2) Házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni.


5.§


Az anyakönyvvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, 8.000,-Ft mértékű díj illeti meg.Záró rendelkezések6.§(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat hivatalos házasságkötő helyisége a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltség Pusztamonostor, Szabadság út 74. szám alatti házasságkötő terme.


(2) Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba, a hatályba lépés előtt indult ügyeknél a rendelet nem alkalmazható.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
13.17 KB
2.sz. melléklet
12.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!