nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-15 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
Szilvásvárad Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 2/2013. (II.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.


Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:


Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

271 642

321 392

342 260

106,5 %

Bevételek főösszege

271 642

321 392

343 389

106,8 %


I. A költségvetési bevételek


3. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek

- eredeti előirányzatait,

- a módosított előirányzatokat,

- az év végi teljesítést, valamint

- a teljesítés alakulását

az 1/1/a. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.


(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit forrásonként az 1/1/b. számú melléklet tartalmazza, amelyet Szilvásvárad és Nagyvisnyó községek önkormányzatának képviselő-testülete együttes ülésen határozattal elfogadott.(3) Az önkormányzat társulásának irányítása alá tartozó önállóan működő intézmény (Szilvásváradi Manóvár Óvoda) bevételeit forrásonként az 1/1/c. számú melléklet tartalmazza.


(4) A bevételek részletezését főbb bevételi jogcím-csoportonként a 1/2.számú melléklet tartalmazza.II. A költségvetési kiadások


4. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak

- eredeti előirányzatait,

- a módosított előirányzatokat,

- az év végi teljesítést, valamint

- a teljesítés alakulását

a 2/1/a. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.


(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadásait jogcímenként a 2/1/b. számú melléklet tartalmazza, amelyet Szilvásvárad és Nagyvisnyó községek önkormányzatának képviselő-testülete együttes ülésen határozattal elfogadott.


(3) Az önkormányzat társulásának irányítása alá tartozó önállóan működő intézmény (Szilvásváradi Manóvár Óvoda) kiadásait jogcímenként a 2/1/c. számú melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/2. számú melléklet szerint fogadja el.III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként


5. §

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként, az irányítása alá tartozó intézményekre összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.


IV. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása


6. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.V. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása


7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

0

14 321

14 321

100,0 %

Ebből:

- általános tartalék

0

0

0


- céltartalék

0

14 321

14 321

100,0 %(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

1 138

0VI. A pénzmaradvány


8. §

  1. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa

3 961 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

  1. Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány értéke 3 961 eFt, amely összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében pályázatok önrészére, céltartalékként különít el.
  2. Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el.


  1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal) pénzmaradvány-kimutatását az 5/b. számú melléklet tartalmazza, amelyet Szilvásvárad és Nagyvisnyó községek önkormányzatának képviselő-testülete együttes ülésen határozattal elfogadott.


  1. Az önkormányzat társulásának irányítása alá tartozó önállóan működő intézmény (Szilvásváradi Manóvár Óvoda) pénzmaradvány-kimutatását az 5/c. számú melléklet tartalmazza.VII. A költségvetési létszámkeret


9. §

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített - létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


VIII. Egyéb rendelkezések


10. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat összevont teljesített költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részletes könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-1-a. sz.
216 KB
1-1-b.sz.
194 KB
1-1-c.sz.
192.5 KB
1-2.sz.
34 KB
2-1-a.sz.
227.5 KB
2-1-b.sz.
203 KB
2-1-c.sz.
203.5 KB
2-2.sz.
25 KB
3.sz.
63.5 KB
4.sz.
25 KB
5-a.sz.
38 KB
5-b.sz.
35.5 KB
5-c.sz.
35.5 KB
6.sz
12.17 KB
7.sz.
36.5 KB
8.sz.
27.5 KB
9.sz.
23.5 KB
10.sz.
45.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!