nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 - 2019-06-01
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Csesznek Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Csesznek Községi Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi lép:

„Csesznek Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:”


 2.§ A Rendelet 18.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt.”


3. § A Rendelet IV. Fejezet címe helyébe az alábbi cím lép:

„A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a közös önkormányzati hivatal és a társulások”


4.§ a Rendelet kiegészül az alábbi címmel és a 29/A. §-sal:

„A Társulások

29/A.§ (1) A Képvisel-testület az alábbi társulásokban vesz részt:

  1. Zirci Járás Önkormányzati Társulás, feladta: egészségügyi ellátás
  2. Bakonyszentkirályi Köznevelési és Egészségügyi Társulás, feladata: egészségügyi ellátás, közoktatás
  3. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, feladata: szilád hulladékkezelés.
  4. Dudar Környéki Szennyvízcsatorna- és Szennyvíztisztítómű Fejlesztési Önkormányzati Társulás, feladata: szennyvíz kezelés”


 5. § A Rendelet 4.§ (2) bekezdése hatályát veszti.


6.§ A Rendelet 15.§ (5) bekezdés hatályát veszti.


 7.§ A Rendelet 16.§ (6) bekezdés hatályát veszti.


8.§ A Rendelet 27.§ (3) bekezdése hatályát veszti


9.§ A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép


10.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                 Trieblné Stanka Renáta sk.                                             Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                      Polgármester                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
178.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!