nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-25 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról szóló 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő- a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról szóló 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 4.§. -az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy e rendelet 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott díjazás illeti meg.

(2) Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként 20.000,-Ft bruttó díjazás illeti meg.


(3) Hivatali helyiségen kívül megkötött házasság esetén függetlenül attól, hogy hivatali időben, vagy hivatali időn kívül történik a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként 25.000,-Ft bruttó díjazás illeti meg.


(4) A házasságkötésen való közreműködést az anyakönyvvezetőnek hitelesen dokumentálnia kell. A dokumentáció alapja az anyakönyvi bejegyzés, melyet a jegyző igazol.


(5) A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető a szertartáson jogszabályban előírt, ünnepélyes öltözékben köteles megjelenni. Ennek biztosítására az anyakönyvvezető minden év december 15-ig bruttó 40.000,-Ft munkaruha juttatásban részesül. A munkaruha juttatás a vásárlásról szóló számla ellenében fizethető ki. Munkaruhán a szertartáshoz illó lábbelit, felső ruházatot (kosztüm, öltöny, blúz, nadrág, szoknya, egész ruha) kell érteni. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvezető számlával köteles elszámolni tárgyév december 15-ig.


2.§


  1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tornyiszentmiklós,  2019. január 23. Végh László                                                    dr Novák Anett

                          polgármester                                                                  jegyzőKihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2019. január 24.dr. Novák Anett


jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!