nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-03 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelete Somogysámson Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A Somogysámson Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi módosított költségvetését


182.875.948, - Ft bevétellel, és 182.875.948, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       84.733.206,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        25.447.887,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         11.630.000,- Ft

- működési bevételek                                                           21.841.621,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                   376.000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   38.847.234, -Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                           69.021.718- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      12.912.544,- Ft

- dologi kiadás                                                                      74.313.558,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              17.357.574,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            6.198.224,- Ft- beruházási kiadások                                                                           0,- Ft

- felújítási kiadások                                                                              0,- Ft


állapítja meg.”
2.§A Rendelet 1-6. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogysámson, 2019.április 2.
                            Farkas János                                                                       Dr. Árvai Tibor

                            polgármester                                                                            aljegyző

Záradék:


A rendelet 2019. április 2. napján kihirdetésre került.Somogysámson, 2019. április 2.


                                                                                                                      Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                          aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 4/2019. (IV.2.) rendlethez.
72.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!