nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2021-01-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint eljáró, Regöly Község polgármestere, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Regöly Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-ában az „Állandó jelleggel végzett” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép.


2. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör 2. §-a.
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 1.
                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
132.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!