nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-22 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


13/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete


a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról az alábbiakat rendeli el:


1. § A közterületeket Magyarország zászlajával kell fellobogózni az Alaptörvény J) cikkében felsorolt nemzeti – és állami ünnepek alkalmával. A polgármester egyéb, az előzőekben nem szereplő alkalmak esetén is dönthet a fellobogózás elrendeléséről.


2. § (1) A közterületek fellobogózását az e célra rendelt tartóelemekkel felszerelt közterületi oszlopokon való zászlók kihelyezésével, legkésőbb az ünnepet megelőző munkanapon, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának irányításával végzik el.

(2) Az ünnepet követő három munkanapon belül kell gondoskodni a zászlók közterületekről történő levételéről, begyűjtéséről.


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2019. március 8.
Dr. Sükösd Tamás                                                        Dr. Venicz Anita

polgármester                                                                jegyző

Kihirdetve: 2019. március 21.                                                                                 

              Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!