nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017(XI.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-11 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017(XI.10.) önkormányzati rendelete
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

24/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólVeresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. § által kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Helyi népszavazást a veresegyházi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.


2. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §


A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2004. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete.
Veresegyház, 2017.november 9.

Garai Tamás sk.

Pásztor Béla sk.

jegyző

  polgármester
Záradék:


A rendelet 2017. november 10-én került kihirdetésre.
Garai Tamás

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
24/2017.(XI.10.)PDF
171.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!