nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008(III.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-14 -tól
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008(III.4.) önkormányzati rendelete
sportkitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről


a 24/2010. (VI. 4.)[1] és a 47/2015. (X. 13.)[2] önkormányzati rendelettel


egységes szerkezetben


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete sportkitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Óbuda Sportolója Díj


1. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Óbuda sportmúltjának és sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Óbuda Sportolója Díj (a továbbiakban: Díj) alapít.

(2) A Díj adományozható az olimpiai, valamint a paralimpiai programban szereplő sportágakban kiemelkedő sporteredményt elérő kerületi lakhellyel rendelkező, vagy a kerületben működő sportegyesület sportolójának.

(3) A Díj évente két fő – egy női és egy férfi sportoló – részére adományozható.

(4)[3]

(5)[4] A Díj adományozására javaslatot tehet

 1. a polgármester,
 2. a képviselőtestület tagja,
 3. [5]
 4. az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.,
 5. [6]
 6. kerületi civil szervezetek, sportegyesületek.

(6)[7] A Díjjal 150 000 Ft pénzjutalom jár.


Hidegkuti Nándor Emlékplakett


2. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Hidegkuti Nándor Emlékplakettet (a továbbiakban: Emlékplakett) alapít.

(2) Az Emlékplakett adományozható a kiemelkedő sporteredményt elősegítő, kerületi lakóhellyel rendelkező, vagy a kerületben működő sportegyesület vezetőjének, edzőjének, valamint a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedő szakembernek.

(3) Az Emlékplakett évente egy fő részére adományozható.

(4) Az Emlékplakett adományozására javaslatot tehet

 1. a polgármester,
 2. [8]
 3. az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.,
 4. [9]
 5. kerületi civil szervezetek, sportegyesületek, iskolák.

(5) Az Emlékplakettel 500 000 Ft pénzjutalom jár.

(6)[10] Az Emlékplakettel együtt járó anyagi elismerést a díjazott javaslatára az önkormányzat – a képviselőtestület jóváhagyása után – a díjazott által javasolt jótékony célra fordíthatja.


A Díj és az Emlékplakett közös szabályai[11]


3. § (1) [12] A Díj, valamint az Emlékplakett (a továbbiakban együtt: Kitüntetések) adományozására az 1. § (5) bekezdésében, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek minden év január 31-éig tehetnek javaslatot.

(2)[13] A Kitüntetések odaítéléséről a Képviselőtestület dönt minden év március 31-éig.

(3) A Kitüntetések minden évben egy alkalommal – a Kerület Napján – ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.


4. § A Kitüntetések leírását a melléklet tartalmazza.


5. § Az adományozást követően a díjazottak nevét és az adományozás tényét közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, a kerületi lapban, valamint az országos szaksajtóban, továbbá az adományozottakról nyilvántartást kell vezetni.


6. § (1) A Kitüntetések adományozásával összefüggő feladatokat az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. látja el.

(2) A pénzjutalommal és az adományozással járó költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében önálló költségvetési soron kell biztosítani.


Záró rendelkezések


7. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2009. évi díjazás során kell alkalmazni. Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

1. a kerület napjának megünnepléséről szóló 59/2007. (X. 5.) rendelet 2. § (5) bekezdése kiegészül az Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért Díjat szövegrész után a „valamint a Sportkitüntetéseket” szövegrésszel.

2. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet 32. § (3) bekezdése az alábbi r) ponttal egészül ki:

r) Sportkitüntetések odaítéléséhez”

(3) Jelen rendeletet az Óbuda Újságban és az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.


Sárádi Kálmánné dr.

jegyző

Bús Balázs

polgármester


9/2008. (III. 4. ) Ör. melléklete[14][1]

Elfogadva: 2008. február 27.

[2]

Elfogadva: 2010. június 3.

[3]

Elfogadva: 2015. október 8. Hatályos: 2015. október 14-étől.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 1. pontja

[5]

Módosította: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 2. pontja

[6]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 2. pontja

[7]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 2. pontja

[8]

Módosította: 47/2015. (X. 13.) Ör. 1. §

[9]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 3. pontja

[10]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 3. pontja

[11]

Beiktatta: 24/2010. (VI. 4.) Ör. 1. §

[12]

Módosította: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 4. pontja

[13]

Módosította: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 4. pontja

[14]

Módosította: 47/2015. (X. 13.) Ör. 2. §

[15]

Hatályon kívül helyezte: 47/2015. (X. 13.) Ör. 4. § 5. pontja

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!