nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-23 -tól
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                      207 055 e Ft-ban,

         

       b)    kiadásainak főösszegét                       151 368 e Ft-ban,

    

       c)   a pénzmaradvány összegét                    55 687 e Ft-ban

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§  (1)    A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (2) A képviselő-testület a Közös Hivatal összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (3) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (4) A képviselő-testület a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

      636.643,-e Ft összegben hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

    

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 26.) önkormányzati rendelete.

                             Csillag Zoltán  sk.                                   Feketéné Esztergályos Hilda   sk.     

                            polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
432.05 KB
1.2 melléklet
435.13 KB
1.3 melléklet
427.08 KB
1.4 melléklet
436.08 KB
2.1 melléklet
384.34 KB
2.2 melléklet
313.39 KB
3 melléklet
244.36 KB
4 melléklet
192.96 KB
5 melléklet
298.66 KB
6 melléklet
290.62 KB
7 melléklet
389.02 KB
8 melléklet
508.2 KB
9 melléklet
335.07 KB
10 melléklet
231.96 KB
11 melléklet
293.56 KB
12 melléklet
191.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!