nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(VII.6.)
Hatályos:2018-07-07 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(VII.6.)
Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 79 545 634 Ft-ban,

ezen belül:      

- személyi jellegű kiadások                                          34 463 527 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                        5 078 782 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                  18 346 414 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                         1 249 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                    2 169 762 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             750 548 Ft

- beruházások                                                              11 167 601 Ft

- felújítások                                                                    6 320 000 Ft


b) bevételi fő összegét 82 644 947 Ft-ban

            ezen belül:      

- önkormányzatok működési támogatásai                   25 093 735 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                         32 570 500 Ft

- közhatalmi bevételek                                                   2 248 864 Ft

- működési bevételek                                                     3 917 748 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                             10 000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                            2 552 239 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                      851 485 Ft

- felhalmozási célú önk.-i támogatások                          6 545 395 Ft

- egyéb felhalmozási célú támogatások                         8 854 981 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 201 461 277 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2018. július 05.


           


    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

             polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. július 06. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2018. július 06.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.54 KB
2. melléklet
13.97 KB
3. melléklet
11.14 KB
4. melléklet
11.26 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
11.31 KB
7. melléklet
14.05 KB
8. melléklet
13.58 KB
9. melléklet
12.82 KB
10. melléklet
12.26 KB
11. melléklet
13.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!