nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (V.24.) rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (V.24.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
  a) bevételi főösszegét    114.821 e Ft-ban
  b) kiadási főösszegét    111.256 e Ft-ban
  állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 3.569 e Ft-ban hagyja jóvá, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §


(1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését az 1-2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 12. számú melléklet tartalmazza.


4.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2016. május 24.


Dr. Kiss Tamás
jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-12. mellékletek
135.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!