nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-28 -tól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Mány Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el.

  

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra a köztisztviselői illetményalapot 48.000,- Ft-ban határozza meg.


2. § (1) A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.(2) A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 2/2020. (I.23.) önkormányzati rendelet.

Ugron Zoltán

polgármester

Hopka Rita

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!